Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2 3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
3-1  3-2  3-3  3-4
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
33Y
BZV49-C33
стабилитрон 33В 1Вт
C8 / SOT89
331
NDS331N
n-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
331
PZM3.3NB1
стабилитрон 3.3В 300мВт
A3 / SOT346
332
PZM3.3NB2
стабилитрон 3.3В 300мВт
A3 / SOT346
332
NDS332N
p-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
335
NDS335N
n-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
336
NDS336N
p-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
337
NDS337N
n-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
338
NDS338N
p-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
34
MUN5334DW1
n-p-n/p-n-p тр.R1=22k R2=47k
D22 / SOT363
34
NSBC124XPDXV6
n-p-n/p-n-p тр.R1=22k R2=47k
D4 / SOT563
34
MMBD1405
2 кремниевых диода
A1 / SOT23
34
PDTC143XE
n-p-n тр.R1=4.7k R2=10k
A14 / SOT416
34
2SC5007
n-p-n СВЧ транзистор
A14 /
340
FDV340P
p-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
3401
LT1034CS8-1.2
2 ист.оп.напр.Out 1/2 1.2/7V
F2 / S0P8
3402
LT1034CS8-2.5
2 ист.оп.напр.Out 1/2 2.5/7V
F2 / S0P8
34R
mPA8112TFB
2n-p-n СВЧ транз. 4.5ГГц
D7 / SOT363
35
MUN5335DW1
n-p-n/p-n-p тр.R1=2.2k R2=47k
D22 / SOT363
35
NSBC123JPDXV6
n-p-n/p-n-p тр.R1=2.2k R2=4.7k
D4 / SOT563
35
DTA124XE
p-n-p тр.R1=22k R2=47k
A14 / EMT3
35
DTA124XUA
p-n-p тр.R1=22k R2=47k
A14 / SC70
35
DTA124XKA
p-n-p тр.R1=22k R2=47k
A14 / SC59
35
PDTA143XE
p-n-p тр.R1=4.7k R2=10k
A14 / SOT416
351
NDS351N
n-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
352
NDS352N
p-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
355
NDS355N
n-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
356
NDS356N
p-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
357
NDS357N
n-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
358
NDS358N
p-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
358
FDN358N
p-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
35R
mPA8112TGB
2n-p-n СВЧ транз. 4.5ГГц
D7 / SOT363
36
PDTA114YE
p-n-p тр.R1=10k R2=47k
A14 / SOT416
36
PDTC124EEF
n-p-n тр.R1=22k R2=22k
A14 / SOT490
36
SML4753
стабилитрон 36В 7 mA
E2 / DO214
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
36
U1ZB36
стабилитрон 36В 9 mA
E2 / DO214
360
FDN360N
p-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
361
PZM3.6NB1
стабилитрон 3.6В 300мВт
A3 / SOT346
362
PZM3.3NB2
стабилитрон 3.3В 300мВт
A3 / SOT346
36A
P6SMB36AT3
супрессор 34...37V
E2 / DO214
36V
PZM36NB1
стабилитрон 36В 300мВт
A3 / SOT346
36X
02CZ36
стабилитрон 34...38В 2 mA
A3 / SOT346
36Y
BZV49-C36
стабилитрон 34...38 В 1Вт
37
PDTA114YEF
p-n-p тр.R1=10k R2=47k
A14 / SOT490
37
PDTA143ZE
p-n-p тр.R1=4.7k R2=47k
A14 / SOT416
37518
MC33375ST1.8
Стаб. напр. 1.8 В 300 mA
C17 / SOT223
37530
MC33375ST3.0
Стаб. напр. 3.0 В 300 mA
C17 / SOT223
37533
MC33375ST3.3
Стаб. напр. 3.3 В 300 mA
C17 / SOT223
37550
MC33375ST5.0
Стаб. напр. 5 В 300 mA
C17 / SOT223
38
PDTC143ZE
n-p-n тр.R1=4.7k R2=47k
A14 / SOT416
38p
PMBFJ108
n-канальный ПТ**
A6 / SOT23
38t
PMBFJ108
n-канальный ПТ**
A6 / SOT23
38W
PMBFJ108
n-канальный ПТ**
A6 / SOT23
39
SML4754
стабилитрон 39В 6.5 mA
E2 / DO214
390
U1ZB390
стаб.351...430В 0.5 mA
E2 / DO214
391
PZM3.9NB1
стабилитрон 3.9В 300мВт
A3 / SOT346
392
PZM3.9NB2
стабилитрон 3.9В 300мВт
A3 / SOT346
39A
P6SMB39AT3
супрессор 37...41V
E2 / DO214
39p
PMBFJ109
n-канальный ПТ**
A6 / SOT23
39t
PMBFJ109
n-канальный ПТ**
A6 / SOT23
39V
PZM39NB1
стабилитрон 39В 300мВт
A3 / SOT346
39W
PMBFJ109
n-канальный ПТ**
A6 / SOT23
39X
02CZ39
стабилитрон 37...41В 2 mA
A3 / SOT346
39Y
BZV49-C39
стабилитрон 39В 1Вт
C8 / SOT89
3A
BC856A
аналог BC556A
A14 / SOT23
3A
BC856AT
аналог BC556A
A14 / SOT416
3A
KST24
n-p-n ВЧ транзистор 40V
A14 / SOT23
3Ap
BC856A
аналог BC556A
A14 / SOT23
3At
BC856A
аналог BC556A
A14 / SOT23
3As
BC856A
аналог BC556A
A14 / SOT23
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
Таблица обновлена 10.05.2011
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов