Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1 2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
2-1 2-2 2-3  2-4
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
   Рисунок/
        корпус
25B
1PMT5925B
стабилитрон 10В 37 mA
E1 /DO216AA
26
MMBD2103
2 MMBD1201
A4 / SOT23
26
DTC144EKA
n-p-n тр.R1,R2=47k
A14 / SC59
26
DTC144EUA
n-p-n тр.R1,R2=47k
A14 / SC70
27
MMBD2104
2 MMBD1201
A2 / SOT23
27
SML4750
стабилитрон 27В 9.5 mA
E2/
27
U1ZB27
стабилитрон 27В 10 mA
E2/
27B
1PMT5927B
стабилитрон 12В 31 mA
E1 /DO216AA
270
U1ZB270
стабилитрон 270В 0.5 mA
E2/
270X
U1ZB270-X
стабилитрон 250 - 270В 0.5 mA
E2/
270Y
U1ZB270-Y
стабилитрон 260 - 280В 0.5 mA
E2/
270Z
U1ZB270-Z
стабилитрон 270 - 290В 0.5 mA
E2/
27A
P6SMB27AT3
супрессор 27В 1 mA
E2/
27C
P6SMB27CAT3
супрессор 27В 1 mA
E2/
27V
PZM27NB
стабилитрон 27В 300мВт
A3 / SOT346
27Y
BZV49-C27
стабилитрон 27В 1Вт
C8 / SOT89
28
BFP280T
n-p-n СВЧ транзистор
C1 /
28
MMBD2105
2 MMBD1201
A1 / SOT23
-28
PDTA114WU
p-n-p  транзистор
A14 / SOT323
29
MMBD1401
кремниевый диод
A3 / SOT23
29
DTC115EE
n-p-n тр.R1,R2=100k
A14 / EMT3
29
DTC144EUA
n-p-n тр.R1,R2=100k
A14 / SC70
29
DTC144EKA
n-p-n тр.R1,R2=100k
A14 / SC59
29B
1PMT5929B
стабилитрон 15В 25 mA
E1 /DO216AA
200
SSTPAD200
диод *
A10 /
201
PZM20NB1
стабилитрон 20В 300мВт
A3 / SOT346
202
PZM20NB2
стабилитрон 20В 300мВт
A3 / SOT346
203
PZM20NB3
стабилитрон 20В 300мВт
A3 / SOT346
221
PZM22NB1
стабилитрон 22В 300мВт
A3 / SOT346
222
PZM22NB2
стабилитрон 22В 300мВт
A3 / SOT346
223
PZM22NB3
стабилитрон 22В 300мВт
A3 / SOT346
241
PZM24NB
стабилитрон 24В 300мВт
A3 / SOT346
242
PZM24NB
стабилитрон 24В 300мВт
A3 / SOT346
271
PZM2.7NB1
стабилитрон 2.7В 300мВт
A3 / SOT346
272
PZM2.7NB2
стабилитрон 2.7В 300мВт
A3 / SOT346
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
   Рисунок/
        корпус
2A
MMBT3906L
аналог 2N3906
A14 / SOT23
2A
MMBT3906W
аналог 2N3906
A14 / SOT323
2A
FMMT3906
аналог 2N3906
A14 / SOT23
2A
SXT3906
p-n-p  транз. 40V 200mA
A7 / SOT89
t2A
PMBT3906
аналог 2N3906
A14 / SOT23
t2A
PMST3906
аналог 2N3906
A14 / SOT323
p2A
PMBT3906
аналог 2N3906
A14 / SOT23
p2A
PXT3906
аналог 2N3906
C8 / SOT89
2A4
PZM2.4NB2A
2 стабилитрона 2.4В
A1 / SOT346
2A7
PZM2.7NB2A
2 стабилитрона 2.7В
A1 / SOT346
2AR
2SC5026R
n-p-n транз. 80V 1A
A7 / SOT89
2AS
2SC5026S
n-p-n транз. 80V 1A
A7 / SOT89
2B
BC849B
аналог BC549B
A14 / SOT23
2Bs
BC849B
аналог BC549B
A14 / SOT23
2Bs
BC849BW
аналог BC549B
A14 / SOT323
2Bp
BC849B
аналог BC549B
A14 / SOT23
2Bs
BC849BW
аналог BC549B
A14 / SOT323
2B-
BC849BW
аналог BC549B
A14 / SOT323
2B
FMMT2907
аналог 2N2907
A14 / SOT23
2B
MMBT2907
аналог MPS2907
A14 / SOT23
p2B
PMBT2907
аналог 2N2907
A14 / SOT23
t2B
PMBT2907
аналог 2N2907
A14 / SOT23
2BR
BC849BR
аналог BC549B
A15 / SOT23R
2BZ
FMMT2907
аналог 2N2907
A14 / SOT23
2C
BC849C
аналог BC549C
A14 / SOT23
2Cs
BC849C
аналог BC549C
A14 / SOT23
2Cs
BC849CW
аналог BC549C
A14 / SOT323
2Cp
BC849C
аналог BC549C
A14 / SOT23
2Ct
BC849C
аналог BC549C
A14 / SOT23
2Ct
BC849CW
аналог BC549C
A14 / SOT323
2C-
BC849CW
аналог BC549C
A14 / SOT323
2C
MMBTA70
аналог MPSA70
A14 / SOT23
2CR
BC849CR
аналог BC549C
A15 / SOT23R
2CZ
FMMTA70
аналог MPSA70
A14 / SOT23
2D
MMBTA92
p-n-p транз.аналог MPSA92
A14 / SOT23
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
Таблица обновлена 10.05.2011
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов