Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A B C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
  B-1 B-2
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
   Рисунок /
     корпус
B
MRF957
n-p-n СВЧ транзистор
A14 / SOT323
B
BAS16-03W
варикап (18пф 1В)
E1 / SOD323
B
BB555
варикап (18пф 1В)
E1 / SCD80
B0
BZX399C4V3
стабилитрон 4.3В 0.3Вт
E1 / SOD323
B0
HSMS-2810
Шоттки, аналог HP2810
A3 / SOT23
B0
HSMS-281B
Шоттки, аналог HP2810
A3 / SOT323
B08
SST6908
n-канальный ПТ ан. 2N6908
B19 /
B09
SST6909
n-канальный ПТ ан. 2N6909
B19 /
B1
BZX399C1V8
стабилитрон 1.8В 0.3Вт
E1 / SOD323
B1
HSMS-2811
Шоттки, аналог HP2811
A11 / SOT23
B1
BAS40
диод Шоттки
A3 / SOT23
B10
SST6910
n-канальный ПТ ан. 2N6910
B19 /
B2
BZX399C2V0
стабилитрон 2В 0.3Вт
E1 / SOD323
B2
BSV52
n-p-n ВЧ транз.ан. BSX20
A14 / SOT23
B2p
BSV52
n-p-n ВЧ транз.ан. BSX20
A14 / SOT23
B2t
BSV52
n-p-n ВЧ транз.ан. BSX20
A14 / SOT23
B2
HSMS-2812
2 диода Шоттки ан. HP2810
A4 / SOT23
B2
HSMS-281C
2 диода Шоттки ан. HP2810
A4 / SOT323
B3
BZX399C2V2
стабилитрон 2.2В 0.3Вт
E1 / SOD323
B3
HSMS-2813
2 диода Шоттки ан. HP2810
A1 / SOT23
B3
MMBD717L
2 диода Шоттки
A1 / SOT323
B4
BZX399C2V4
стабилитрон 2.4В 0.3Вт
E1 / SOD323
B4
BSV52R
аналог BSX20
A15 / SOT23R
B4
HSMS-2814
2 диода Шоттки ан. HP2810
A2 / SOT23
B5
BZX399C2V7
стабилитрон 2.7В 0.3Вт
E1 / SOD323
B5
HSMS-2815
2 диода Шоттки ан. HP2810
B3 / SOT143
B6
BZX399C3V0
стабилитрон 3В 0.3Вт
E1 / SOD323
B6
BAT54A
2 диода Шоттки 30V
A1 / SOT23
B7
BZX399C3V3
стабилитрон 3.3В 0.3Вт
E1 / SOD323
B7
HSMS-2817
4 диода Шоттки ан. HP2810
B15 /SOT143
B8
BZX399C3V6
стабилитрон 3.6В 0.3Вт
E1 / SOD323
B9
BZX399C3V9
стабилитрон 3.9В 0.3Вт
C13 /SOT143
B9
2SC4617
n-p-n  транзистор
E1 / SOD323
BA
BCX54
n-p-n  транз.ан. BCX51
A14 / SC90
BA
BCW61A
аналог BSY78
C7 / SOT89
BAp
BCW61A
аналог BSY78
A14 / SOT23
BAt
BCW61A
аналог BSY78
A14 / SOT23
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
   Рисунок /
     корпус
BA
BZX399C4V7
стабилитрон 4.7В 0.3Вт
E1 / SOD323
BB
BCW61B
аналог BSY78
A14 / SOT23
BBs
BCW61B
аналог BSY78
A14 / SOT23
BBp
BCW61B
аналог BSY78
A14 / SOT23
BBt
BCW61B
аналог BSY78
A14 / SOT23
BB
BZX399C5V1
стабилитрон 5.1В 0.3Вт
E1 / SOD323
BC
BCW61C
аналог BSY78
A14 / SOT23
BCs
BCW61C
аналог BSY78
A14 / SOT23
BC
BZX399C5V6
стабилитрон 5.6В 0.3Вт
E1 / SOD323
BCp
BCW61C
аналог BSY78
A14 / SOT23
BCt
BCW61C
аналог BSY78
A14 / SOT23
BD
BCW61D
аналог BSY78
A14 / SOT23
BDs
BCW61D
аналог BSY78
A14 / SOT23
BDp
BCW61D
аналог BSY78
A14 / SOT23
BDt
BCW61D
аналог BSY78
A14 / SOT23
BD
BCX54-16
n-p-n  транз.ан. BCX51-16
C7 / SOT89
BD
BZX399C6V2
стабилитрон 6.2В 0.3Вт
E1 / SOD323
BD
ZHCS400
диод Шоттки
A5 / SOT23
BE
BAS70
диод Шоттки
A3 / SOT23
BE
BCX55
n-p-n НЧ транз.ан. BCX52
C7 / SOT89
BE
BZX399C6V8
стабилитрон 6.8В 0.3Вт
E1 / SOD323
BF
BZX399C7V5
стабилитрон 7.5В 0.3Вт
E1 / SOD323
BG
BCX71G
аналог BSY79
A14 / SOT23
BGs
BCX71G
аналог BSY79
A14 / SOT23
BGp
BCX71G
аналог BSY79
A14 / SOT23
BGt
BCX71G
аналог BSY79
A14 / SOT23
BG
BZX399C8V2
стабилитрон 8.2В 0.3Вт
E1 / SOD323
BH
BCX71H
аналог BSY79
A14 / SOT23
BHs
BCX71H
аналог BSY79
A14 / SOT23
BHp
BCX71H
аналог BSY79
A14 / SOT23
BHt
BCX71H
аналог BSY79
A14 / SOT23
BH
BCP56
n-p-n транзистор 80V
C7 / SOT223
BH
BCX56
n-p-n НЧ транзистор 80V
C7 / SOT89
BH
BZX399C9V1
стабилитрон 9.1В 0.3Вт
E1 / SOD323
BJ
BCX71J
аналог BSY79
A14 / SOT23
BJs
BCX71J
аналог BSY79
A14 / SOT23
BJp
BCX71J
аналог BSY79
A14 / SOT23
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
Таблица обновлена 15.07.2012
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов