Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3  4  5  6  7  8 9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
  8-1 8-2 8-3 8-4 8-5
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
8(yell)
BBY58-03W
варикап
E1 / SOD323
81
ZMV831BV2
варикап 15пф при 2В
E1 / SOD523
81A
FMMZ5250
стабилитрон 20В 6mA
A3 / SOT23
81A
MMBZ5250B
стабилитрон 20В 0.225Вт
A3 / SOT23
81A
MMBZ5250BLT1
стабилитрон 20В 6mA
A3 / SOT23
81A
PMBZ5250B
стабилитрон 20В 0.225Вт
A3 / SOT23
81A
TMPZ5250
стабилитрон 20В 6mA
A3 / SOT23
81B
FMMZ5251
стабилитрон 22В 5mA
A3 / SOT23
81B
MMBZ5251B
стабилитрон 22В 0.225Вт
A3 / SOT23
81B
PMBZ5251B
стабилитрон 22В 0.225Вт
A3 / SOT23
81B
TMPZ5251
стабилитрон 22В 5mA
A3 / SOT23
81C
FMMZ5252
стабилитрон 24В 5mA
A3 / SOT23
81C
MMBZ5252B
стабилитрон 24В 0.225Вт
A3 / SOT23
81C
PMBZ5252B
стабилитрон 24В 0.225Вт
A3 / SOT23
81C
TMPZ5252
стабилитрон 24В 5mA
A3 / SOT23
81C
MMBZ5252BLT1
стабилитрон 24В 5mA
A3 / SOT23
81D
FMMZ5253
стабилитрон 25В 5mA
A3 / SOT23
81D
MMBZ5253B
стабилитрон 25В 0.225Вт
A3 / SOT23
81D
PMBZ5253B
стабилитрон 25В 0.225Вт
A3 / SOT23
81D
TMPZ5253
стабилитрон 25В 5mA
A3 / SOT23
81D
MMBZ5253BLT1
стабилитрон 25В 5mA
A3 / SOT23
81E
FMMZ5254
стабилитрон 27В 5mA
A3 / SOT23
81E
MMBZ5254B
стабилитрон 27В 0.225Вт
A3 / SOT23
81E
PMBZ5254B
стабилитрон 27В 0.225Вт
A3 / SOT23
81E
TMPZ5254
стабилитрон 27В 4mA
A3 / SOT23
81E
MMBZ5254BLT1
стабилитрон 27В 5mA
A3 / SOT23
81F
FMMZ5255
стабилитрон 28В 4mA
A3 / SOT23
81F
MMBZ5255B
стабилитрон 28В 0.225Вт
A3 / SOT23
81F
PMBZ5255B
стабилитрон 28В 0.225Вт
A3 / SOT23
81F
TMPZ5255
стабилитрон 28В 4mA
A3 / SOT23
81F
MMBZ5255BLT1
стабилитрон 28В 4mA
A3 / SOT23
81G
FMMZ5256
стабилитрон 30В 4mA
A3 / SOT23
81G
MMBZ5256B
стабилитрон 30В 0.225Вт
A3 / SOT23
81G
PMBZ5256B
стабилитрон 30В 0.225Вт
A3 / SOT23
81G
TMPZ5256
стабилитрон 30В 4mA
A3 / SOT23
код маркир овки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
81G
MMBZ5256BLT1
стабилитрон 30В 4mA
A3 / SOT23
81H
FMMZ5257
стабилитрон 33В 3mA
A3 / SOT23
81H
MMBZ5257B
стабилитрон 33В 0.225Вт
A3 / SOT23
81H
PMBZ5257B
стабилитрон 33В 0.225Вт
A3 / SOT23
81H
TMPZ5257
стабилитрон 33В 3mA
A3 / SOT23
81H
MMBZ5257BLT1
стабилитрон 33В 3mA
A3 / SOT23
81J
MMBZ5258B
стабилитрон 36В 3mA
A3 / SOT23
81K
MMBZ5259B
стабилитрон 38В 3mA
A3 / SOT23
813B
1SMA5913BT3
стабилитрон 3.3В 113mA
E2/DO214AC (A)
814B
1SMA5914BT3
стабилитрон 3.6В 104mA
E2/DO214AC (A)
815B
1SMA5915BT3
стабилитрон 3.9В 96mA
E2/DO214AC (A)
816B
1SMA5915BT3
стабилитрон 4.3В 87mA
E2/DO214AC (A)
817B
1SMA5917BT3
стабилитрон 4.7В 79mA
E2/DO214AC (A)
818B
1SMA5918BT3
стабилитрон 5.1В 73mA
E2/DO214AC (A)
819B
1SMA5919BT3
стабилитрон 5.6В 66mA
E2/DO214AC (A)
82
2SC5009
n-p-n СВЧ транзистор
A14 /
82
GDZ4V3B
стабилитрон 4.3В 5mA
E1 / SOD323
82
SML4762
стабилитрон 82В 3mA
E2/DO214AC (A)
82
ZMV832BV2
варикап 22пф при 2В
E1 / SOD523
82
U1ZB82
стабилитрон 82В 3mA
E2/DO214AC (A)
8.2
U1ZB8.2
стабилитрон 8.2В 10mA
E2/DO214AC (A)
8.2
01BZA8.2
2 стабилитрона 8.2В 5mA
A1 / SOT323
82A
1.5SMC82AT3
супрессор 82В 13A
E2/DO214AB (C)
82A
P6SMB82AT3
супрессор 82В 1mA
E2/DO214AA (B)
82C
82C
супрессор 82В 1mA
E2/DO214AA (B)
82P
BFP182T
n-p-n СВЧ транзистор
C2 /
8.2X
02CZ8.2
стабилитрон 8.2В 5mA
A3 / SOT346
820B
1SMA5920BT3
стабилитрон 6.2В 60mA
E2/DO214AC (A)
821B
1SMA5921BT3
стабилитрон 6.8В 55mA
E2/DO214AC (A)
822B
1SMA5922BT3
стабилитрон 7.5В 50mA
E2/DO214AC (A)
823B
1SMA5923BT3
стабилитрон 8.2В 45mA
E2/DO214AC (A)
824B
1SMA5924BT3
стабилитрон 9.1В 41mA
E2/DO214AC (A)
825B
1SMA5925BT3
стабилитрон 10В 37mA
E2/DO214AC (A)
826B
1SMA5926BT3
стабилитрон 11В 34mA
E2/DO214AC (A)
827B
1SMA5927BT3
стабилитрон 12В 31mA
E2/DO214AC (A)
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
(A) (B) (C) SMA SMB SMC
Таблица обновлена 26.12.2014
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов