Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
W-1 W-2
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
WNs
BCR185S
два BCR185
D21/SOT363
WOs
BCR191
p-n-p транз.R1,R2=22K 50V
A14 / SOT23
WOs
BCR191W
p-n-p транз.R1,R2=22K 50V
A14 / SOT323
WOs
BCR191S
два BCR191
D21/SOT363
WO
BZX284-B2V4
стабилитрон 2.4В 0.4Вт
E1 / SOD110
WP
BZX284-B2V7
стабилитрон 2.7В 0.4Вт
E1 / SOD110
WPs
BCR192
p-n-p тр.R1=22K,R2=47K 50V
A14 / SOT23
WPs
BCR192T
p-n-p тр.R1=22K,R2=47K 50V
A14 / SC75
WPs
BCR192W
p-n-p тр.R1=22K,R2=47K 50V
A14 / SOT323
WPs
BCR22PN
p-n-p/n-p-n транз.R1,R2=22K
D22/SOT363
WP2
BFR92
аналог BRF90A
A14 / SOT23
WQ
BZX284-B3V0
стабилитрон 3.0В 0.4Вт
E1 / SOD110
WR
MSD602R
n-p-n транз. 25V 150mA
A14 / SOT346
WRs
BCR198
p-n-p транз.R1,R2=47K 50V
A14 / SOT23
WRs
BCR198W
p-n-p транз.R1,R2=47K 50V
A14 /SOT323
WRs
BCR198S
два BCR198
A4 / SOT363
WR
BZX284-B3V3
стабилитрон 3.3В 0.4Вт
E1 / SOD110
WR2
BFR93AW
аналог BRF91A
A14 /
WRE
BFR280TW
n-p-n СВЧ транз. 7.5Ггц
A14 /
WRF
BFR181TW
n-p-n СВЧ транз. 7.8Ггц
A14 /
WRG
BFR182TW
n-p-n СВЧ транз. 7Ггц
A14 /
WRH
BFR183TW
n-p-n СВЧ транз. 7.4Ггц
A14 /
WS
BCR169
p-n-p транз.R1=4.7K 50V
A14 / SOT23
WS
BCR169W
p-n-p транз.R1=4.7K 50V
A14 / SOT323
WS
BCR169S
два BCR169
D21/SOT363
WS
BZX284-B3V6
стабилитрон 3.6В 0.4Вт
E1 / SOD110
WT
BCR166
p-n-p тр.R1=4.7K,R2=47K 50V
A14 / SOT23
WT
BCR166W
p-n-p тр.R1=4.7K,R2=47K 50V
A14 / SOT323
WT
BCR48PN
p-n-p тр.R1=2.2K,R2=47K
D22/SOT363
WT
BZX284-B3V9
стабилитрон 3.9В 0.4Вт
E1 / SOD110
WU
BCR162
p-n-p транз.R1,R2=4.7K 50V
A14 / SOT23
WU
BCR162T
p-n-p транз.R1,R2=4.7K 50V
A14 / SC75
WU
BCR35PN
p-n-p/n-p-n тр.R1=10K,R2=47K
D22/SOT363
WU
BZX284-B4V3
стабилитрон 4.3В 0.4Вт
E1 / SOD110
WU
MRF2947A
n-p-n СВЧ тр. 9Ггц ан.MRF941
D14/SOT363
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов