Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3  4  5  6 7 8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
  7-1 7-2  7-3
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
701
2N7001
n-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
702
2N7002
n-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
703
2N7003
n-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
712
NDS7002A
n-канальный ПТ** с из.затв.
A13 / SOT23
717
FMMT717
p-n-p  транзистор
A14 / SOT23
718
FMMT718
p-n-p  транзистор
A14 / SOT23
720
BF720
n-p-n  транзистор
C7 / SOT223
720
FMMT720
p-n-p  транзистор
A14 / SOT23
721
FMMT721
p-n-p  транзистор
C7 / SOT223
722
FMMT722
p-n-p  транзистор
A14 / SOT23
723
FMMT723
p-n-p  транзистор
A14 / SOT23
751
PZM7.5NB1
стабилитрон 7.5В 0.3Вт
A3 / SOT346
752
PZM7.5NB2
стабилитрон 7.5В 0.3Вт
A3 / SOT346
753
PZM7.5NB3
стабилитрон 7.5В 0.3Вт
A3 / SOT346
7A
MMBR901
n-p-n ВЧ тр.аналог MRF901
A14 / SOT23
7A
MUN5211DW1
2 n-p-n тр. R1,R2=10k
D4 /SOT363
7A
NSBC114EDXV6
2 n-p-n тр. R1,R2=10k
D4 /SOT563
7A5
PZM7.5NB2A
2 стабилитрона 7.5В 0.3Вт
A1 / SOT346
7B
MMBR920
n-p-n ВЧ тр.аналог MRF920
A14 / SOT23
7B
MUN5212DW1
2 n-p-n тр. R1,R2=22k
D4 /SOT363
7B
NSBC124EDXV6
2 n-p-n тр. R1,R2=22k
D4 /SOT563
7C
MMBR930
n-p-n ВЧ тр.аналог MRF930
A14 / SOT23
7C
MUN5213DW1
2 n-p-n тр. R1,R2=47k
D4 /SOT363
7C
NSBC144EDXV6
2 n-p-n тр. R1,R2=47k
D4 /SOT563
7C
P6SMB75CAT3
супрессор 71...78.8 V
E2 / DO214AA
7D
MMBR931
n-p-n ВЧ тр.аналог MRF931
A14 / SOT23
7D
HD4A
два HD3A
A1 /
7D
MUN5214DW1
2 n-p-nтр.R1=10k R2=47k
D4 /SOT363
7D
NSBC114YDXV6
2 n-p-nтр.R1=10k R2=47k
D4 /SOT563
7E
FMMT-A42R
аналог MPSA42
A15 /
7E
MMBR2060
n-p-n СВЧ транзистор
A14 /
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
7E
MUN5215DW1
2 n-p-n тр. R1=10k
D4 /SOT363
7E
NSBC114TDXV6
2 n-p-n тр. R1=10k
D4 /SOT563
7F
MMBR4957
n-p-n СВЧ транзистор
A14 /
7F
MUN5216DW1
2 n-p-n тр. R1=4.7k
D4 /SOT363
7F
NSBC143TDXV6
2 n-p-n тр. R1=4.7k
D4 /SOT563
7G
MMBR5031
n-p-n СВЧ транзистор
A14 / SOT23
7G
MUN5230DW1
2 n-p-n тр. R1,R2=1k
D4 /SOT363
7G
NSBC113EDXV6
2 n-p-n тр. R1,R2=1k
D4 /SOT563
7H
MMBR5179
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
7H
KST5179
n-p-n СВЧ транзистор
A14 / SOT23
7H
MUN5231DW1
два n-p-n тр.R1,R2=2.2k
D4 /SOT363
7H
NSBC123EDXV6
два n-p-n тр.R1,R2=2.2k
D4 /SOT563
7J
FMMT38C
аналог BCX38C
A14 / SOT23
7J
MC3346AN-27CTR
reset микропроцессора
D1 / SOT23-5
7J
MUN5232DW1
два n-p-n тр.R1,R2=4.7k
D4 /SOT363
7J
NSBC143EDXV6
два n-p-n тр.R1,R2=4.7k
D4 /SOT563
7K
MMBR2857
n-p-n СВЧ транзистор
A14 /
7K
MUN5233DW1
два n-p-n тр.R1=4.7k R2=47k
D4 /SOT363
7K
NSBC143ZDXV6
два n-p-n тр.R1=4.7k R2=47k
D4 /SOT563
7L
MUN5234DW1
два n-p-n тр.R1=22k R2=47k
D4 /SOT363
7L
NSBC124XDXV6
два n-p-n тр.R1=22k R2=47k
D4 /SOT563
7M
MUN5235DW1
два n-p-n тр.R1=2.2k R2=47k
D4 /SOT363
7M
MMBR521L
p-n-p ВЧ тр.аналог MRF521
A14 / SOT23
7M
BCW66HR
n-p-n  транзистор
A15 / SOT23R
7M
NSBC123JDXV6
два n-p-n тр.R1=2.2k R2=47k
D4 /SOT563
7N
CMDZ1L8
стабилитрон 1.8 В 0.5 mA
E1 / SOD323
7N
MMBR941BL
n-p-n СВЧ транзистор
A14 / SOT23
7N
BCW68HR
p-n-p  транзистор
A15 / SOT23
7N
MUN5236DW1
два n-p-n тр.R1,R2=100k
D4 /SOT363
7N
NSBC115EDXV6
два n-p-n тр.R1,R2=100k
D4 /SOT563
7P
CMDZ33L
стабилитрон 33 В 0.5 mA
E1 / SOD323
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
Таблица обновлена 15.07.2012
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов