Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P Q R  S  T  U  V  W X  Y  Z
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
Q0
MCP 100T-475
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
Q2
FMQ2
2 n-p-n тр.R1,R2=100K R3=200
D24/SOT23-5
Q2
MMBC1321Q2
n-p-n транз.
A14 / SOT23
Q3
MMBC1321Q3
n-p-n ВЧ транз. 0.6ГГц
A14 / SOT23
Q4
MMBC1321Q4
n-p-n ВЧ транз. 0.6ГГц
A14 / SOT23
Q5
MMBC1321Q5
n-p-n ВЧ транз. 0.6ГГц
A14 / SOT23
QA
RN1421
n-p-n транз.R1=1K R2=1K
A14 / SOT346
QAA
BC846AF
n-p-n ВЧ транз. 0.15ГГц
A14 / SOT490
QAB
BC846BF
n-p-n ВЧ транз. 0.15ГГц
A14 / SOT490
QAC
BC846CF
n-p-n ВЧ транз. 0.15ГГц
A14 / SOT490
QB
RN1422
n-p-n транз.R1=2.2K R2=2.2K
A14 / SOT346
QC
RN1423
n-p-n транз.R1=4.7K R2=4.7K
A14 / SOT346
QD
RN1424
n-p-n транз.R1=10K R2=10K
A14 / SOT346
QE
RN1425
n-p-n транз.R1=470 OM R2=10K
A14 / SOT346
QE
1SMA5.0AT3
Супрессор 6.4...7.0 V
E2 / DO214AC
QF
RN1426
n-p-n транз.R1=1K R2=10K
A14 / SOT346
QG
RN1427
n-p-n транз.R1=2.2K R2=10K
A14 / SOT346
QG
1SMA6.0AT3
Супрессор 6.6...7.3 V
E2 / DO214AC
QI
2SC4261
n-p-n CВЧ транз. 1.8ГГц
A14 / SOT323
QI
2SC4196
n-p-n CВЧ транз. 1.8ГГц
A14 / SOT346
QI
2SC4196
n-p-n CВЧ транз. 1.8ГГц
B11 / SOT343
QJ
MCP 100T-270
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QK
MCP 100T-300
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QK
1SMA6.5AT3
Супрессор 7.2...7.98 V
E2 / DO214AC
QL
MCP 100T-315
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QM
MCP 100T-450
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QM
1SMA7.0AT3
Супрессор 7.7...8.6 V
E2 / DO214AC
QN
MCP 100T-460
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QO
KTC4080
n-p-n ВЧ транз. 0.55ГГц
A14 / SOT323
QQ
2SC4536
n-p-n СВЧ транз. 5.7ГГц 2Вт
C7 /
QP
1SMA7.5AT3
Супрессор 8.3...9.2 V
E2 / DO214AC
QP
CMD27L5
Стабилитрон 7.5 V
E1 / SOD323
QP
MCP 100T-485
RESET микропроцессора
A21 / SOT23
QR
1SMA8.0AT3
Супрессор 8.8...9.2 V
E2 / DO214AC
QR
2SC4536
n-p-n СВЧ транз. 5.7ГГц 2Вт
C7 /
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
QR
KTC4080
n-p-n ВЧ транз. 0.55ГГц
A14 / SOT323
QS
2SC4536
n-p-n СВЧ транз. 5.7ГГц 2Вт
C7 /
QT
1SMA8.5AT3
Супрессор 9.4...10.4 V
E2 / DO214AC
QV
1SMA9.0AT3
Супрессор 10...11 V
E2 / DO214AC
QV
1SV298
3 pin диода
B10 / SOT143
QX
1SMA10AT3
Супрессор 11...12.3 V
E2 / DO214AC
QXC
1SMA10CAT3
Супрессор 11...12.3 V
E2 / DO214AC
QY
KTC4080
n-p-n ВЧ транз. 0.55ГГц
A14 / SOT323
QZ
1SMA11AT3
Супрессор 12...13.5 V
E2 / DO214AC
QZC
1SMA11CAT3
Супрессор 12...13.47 V
E2 / DO214AC
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
Таблица обновлена 11.07.2012
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов