Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
X-1  X-2
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
X(wh)
BB833
варикап (0.75-9.3пф)
E1 / SOT323
X(yel)
BB835
варикап (0.6-9.1пф)
E1 / SOT323
X1
BFT93
аналоги BFQ23 BFQ75
A14 / SOT23
X1p
BFT93
аналоги BFQ23 BFQ75
A14 / SOT23
X1
IMX1
два 2SC2412
D8 /
X1
BZX84-C27
стабилитрон 27В 0.3Вт
A3 / SOT23
X2
IMX2
2 n-p-n транз.аналог 2SC2412K
D9 /
X2
BZX99-C13
стабилитрон 13В 0.3Вт
A3 / SOT23
X2
BZX84-C30
стабилитрон 30В 0.3Вт
A3 / SOT23
X2
BZV49C30
стабилитрон 30В 1Вт
C8 / SOT89
X3
BZX99-C15
стабилитрон 15В 0.3Вт
A3 / SOT23
X3
BZX84-C33
стабилитрон 33В 0.3Вт
A3 / SOT23
X4
BFT93R
аналоги BFQ23 BFQ75
A15 / SOT23R
X4
BZX84-C36
стабилитрон 36В 0.3Вт
A3 / SOT23
X5
BZV49C39
стабилитрон 39В 1Вт
C8 / SOT89
X5
MMBV409G
варикап
A3 / SOT23
X6
BZV49C43
стабилитрон 43В 1Вт
C8 / SOT89
X6
BZX84-C43
стабилитрон 43В 0.3Вт
A3 / SOT23
X7
BZX84-C47
стабилитрон 47В 0.3Вт
A3 / SOT23
XAs
BCR503
n-p-n транз.R1,R2=2.2K 50V
A14 / SOT23
XA
BZX284-B7V5
стабилитрон 7.5В 0.4Вт
E1 / SOD110
XA
BZX99-C4V7
стабилитрон 4.7В 0.4Вт
A3 / SOT23
XBs
BCR553
p-n-p транз.R1,R2=2.2K 50V
A14 / SOT23
XB
BZX284-B8V2
стабилитрон 8.2В 0.4Вт
E1 / SOD110
XB
BZX99-C5V1
стабилитрон 5.1В 0.3Вт
A3 / SOT23
XCs
BCR533
n-p-n транз.R1,R2=10K 50V
A14 / SOT23
XC
BZX284-B9V1
стабилитрон 9.1В 0.4Вт
E1 / SOD110
XC
BZX99-C5V6
стабилитрон 5.6В 0.3Вт
A3 / SOT23
XDs
BCR555
p-n-p транз.R1=2.2K,R2=10K
A14 / SOT23
XD
BZX284-B10
стабилитрон 10В 0.4Вт
E1 / SOD110
XD
BZX99-C6V2
стабилитрон 6.2В 0.3Вт
A3 / SOT23
XE
BZX284-B11
стабилитрон 11В 0.4Вт
E1 / SOD110
XE
BZX99-C6V8
стабилитрон 6.8В 0.3Вт
A3 / SOT23
XFs
BCR512
n-p-n транз.R1,R2=4.7K 50V
A14 / SOT23
XF
BZX284-B12
стабилитрон 12В 0.4Вт
E1 / SOD110
XGs
BCR523
n-p-n транз.R1=1K,R2=10K
A14 / SOT23
XG
BZX284-B13
стабилитрон 13В 0.4Вт
E1 / SOD110
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
XHs
BCR573
p-n-p транз.R1=1K,R2=10K
A14 / SOT23
XH
BZX284-B15
стабилитрон 15В 0.4Вт
E1 / SOD110
XH
MMSD701
аналог MMBD701
E1 / SOD123
XI
BZX284-B16
стабилитрон 16В 0.4Вт
E1 / SOD110
XJ
BZX284-B18
стабилитрон 18В 0.4Вт
E1 / SOD110
XKs
BCR519
n-p-n транз.R1=4.7K 50V
A14 / SOT23
XK
BZX284-B20
стабилитрон 20В 0.4Вт
E1 / SOD110
XLs
BCR569
p-n-p транз.R1=4.7K 50V
A14 / SOT23
XL
BZX284-B22
стабилитрон 22В 0.4Вт
E1 / SOD110
XL
BZX99-C2V4
стабилитрон 2.4В 0.3Вт
A3 / SOT23
XMs
BCR583
p-n-p транз.R1=1K,R2=10K
A14 / SOT23
XM
BZX284-B24
стабилитрон 24В 0.4Вт
E1 / SOD110
XM
BZX99-C2V7
стабилитрон 2.7В 0.3Вт
A3 / SOT23
XN
BZX284-B27
стабилитрон 27В 0.4Вт
E1 / SOD110
XN
BZX99-C3V0
стабилитрон 3.0В 0.3Вт
A3 / SOT23
XO
BZX284-B30
стабилитрон 30В 0.4Вт
E1 / SOD110
XP
MMBD3000
кремниевый диод 30В 0.2А
A3 / SOT346
XP
BZX284-B33
стабилитрон 33В 0.4Вт
E1 / SOD110
XP
BZX99-C3V3
стабилитрон 3.3В 0.3Вт
A3 / SOT23
XQ
MMBD3005
два MMBD3000
A1 / SOT346
XQ
BZX284-B36
стабилитрон 36В 0.4Вт
E1 / SOD110
XQ
2PD602AQ
n-p-n транз. h=85-170
A14 / SOT346
XR
BZX284-B39
стабилитрон 39В 0.4Вт
E1 / SOD110
XR
BZX99-C3V6
стабилитрон 3.6В 0.3Вт
A3 / SOT23
XR
MRF2947RA
n-p-n СВЧ тр.9ГгЦ ан.MRF941
D15/SOT363
XR
2PD602AR
n-p-n транз. h=120-240
A14 / SOT346
XS
MMBD3010
два MMBD3000
A2 / SOT346
XS
BZX284-B43
стабилитрон 43В 0.4Вт
E1 / SOD110
XS
BZX99-C3V9
стабилитрон 3.9В 0.3Вт
A3 / SOT23
XS
2PD602AS
n-p-n транз. h=170-340
A14 / SOT346
XT
BZX284-B47
стабилитрон 47В 0.4Вт
E1 / SOD110
XT
MMSD301
аналог MBD301
E1 / SOD123
XT
BZX99-C4V3
стабилитрон 4.3В 0.3Вт
A3 / SOT23
XU
BZX284-B51
стабилитрон 51В 0.4Вт
E1 / SOD110
XU
MRF2947RA
n-p-n СВЧ тр.9ГгЦ ан.MRF941
D15 /
XUs
BCR562
p-n-p транз.R1,R2=4.7K
A14 / SOT23
XU
BZX99-C7V5
стабилитрон 7.5В 0.3Вт
A3 / SOT23
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов