Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T U  V  W X  Y  Z
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
U
BB545
варикап(2-20пф)
E1 / SOD323
U1
BCX19
аналог BC337
A14 / SOT23
U1p
BCX19
аналог BC337
A14 / SOT23
U1t
BCX19
аналог BC337
A14 / SOT23
U1
BGX50A
диодный мост
C13 /SOT143
U1A
3SK230A
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1B
3SK230B
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1C
3SK231C
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1D
3SK231D
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1E
3SK252E
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1E
3SK254E
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U1G
3SK253G
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U1G
3SK255G
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U2
BCX20
аналог BC338
A14 / SOT23
U2t
BCX20
аналог BC338
A14 / SOT23
U3
BSS64
n-p-n транз.120В 0.25А
A14 / SOT23
U4
BCX19R
аналог BC337
A15 / SOT23R
U5
BCX20R
аналог BC338
A15 / SOT23R
U6
BSS64R
n-p-n транз.120В 0.25А
A15 / SOT23R
U7
BSR13
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U7p
BSR13
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U7t
BSR13
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U8
BSR14
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U8p
BSR14
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U8t
BSR14
аналог 2N2222
A14 / SOT23
U16
2SC4183
n-p-n СВЧ транз.1ГГц 5В
A14 /
U17
2SC4183
n-p-n СВЧ транз.1ГГц 5В
A14 /
U18
2SC4183
n-p-n СВЧ транз.1ГГц 5В
A14 /
U21
2SC4185
n-p-n СВЧ транз.2.4ГГц 10В
A14 /
U22
2SC4185
n-p-n СВЧ транз.2.4ГГц 10В
A14 /
U23
2SC4185
n-p-n СВЧ транз.2.4ГГц 10В
A14 /
U55
3SK134B
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U55
3SK245
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U56
3SK134B
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U56
3SK245
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U65
3SK135A
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U66
3SK135A
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
U71
BSR13R
аналог 2N2222
A15 / SOT23R
U71
3SK177
2-затворный ПТ GaAs 5-15mA
B9 /SOT143
U71
3SK299
2-затворный ПТ GaAs 5-15mA
B9 /SOT343
U72
3SK177
2-затворный ПТ GaAs 10-25mA
B9 /SOT143
U72
3SK299
2-затворный ПТ GaAs 10-25mA
B9 /SOT343
U73
3SK177
2-затворный ПТ GaAs 20-35mA
B9 /SOT143
U73
3SK299
2-затворный ПТ GaAs 20-35mA
B9 /SOT343
U74
3SK177
2-затворный ПТ GaAs 30-40mA
B9 /SOT143
U74
3SK299
2-затворный ПТ GaAs 30-40mA
B9 /SOT343
U76
3SK206
2-затворный ПТ GaAs 10-25mA
B9 /SOT143
U77
3SK206
2-затворный ПТ GaAs 20-35mA
B9 /SOT143
U78
3SK206
2-затворный ПТ GaAs 30-50mA
B9 /SOT143
U79
3SK206
2-затворный ПТ GaAs 45-80mA
B9 /SOT143
U81
BSR14R
аналог 2N2222A
A15 / SOT23R
U87
3SK176A
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U88
3SK176A
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U90
3SK223
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U90
3SK243
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U91
3SK223
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U91
3SK243
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U92
BSR17A
аналог 2N3904
A14 / SOT23
U92p
BSR17A
аналог 2N3904
A14 / SOT23
U94
3SK224D
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U94
3SK224D
2-затворный ПТ
B9 /SOT343
U95
3SK224E
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
U95
3SK244E
2-затворный ПТ
B9 /SOT143
UB
2SB852K
p-n-p сост.транз.ан. 2SD1383K
A14 /
UC
MSC2404-C
n-p-n ВЧ транз.450МГц 20В
A9 /
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов