Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3  4  5  6  7  8 9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
  8-1 8-2 8-3 8-4 8-5
код маркир овки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
8H
MUN5231
n-p-n тр. R1,R2=2.2k
A14 / SOT323
8J
DTC143EET1
n-p-n тр. R1,R2=4.7k
A14 / SOT416
8J
FMMZ5234
стабилитрон 6.2В 20mA
A3 / SOT23
8J
NJM78L10A
стабилизатор напр. 10В 0.1А
C9 / SOT89
8J
MMBZ5234B
стабилитрон 6.2В 0.225Вт
A3 / SOT23
8J
MMBZ5234BLT1
стабилитрон 6.2В 20mA
A3 / SOT23
8J
MUN2232
n-p-n тр. R1,R2=4.7k
A14 / SOT23
8J
MUN5232
n-p-n тр. R1,R2=4.7k
A14 / SOT323
8K
DTC143ZET1
n-p-n тр. R1=4.7k,R2=47k
A14 / SOT416
8K
FMMZ5235
стабилитрон 6.8В 20mA
A3 / SOT23
8K
NJM78L12A
стабилизатор напр. 12В 0.1А
C9 / SOT89
8K
MMBZ5235B
стабилитрон 6.8В 0.225Вт
A3 / SOT23
8K
MMBZ5235BLT1
стабилитрон 6.8В 0.225Вт
A3 / SOT23
8K
MUN2233
n-p-n тр. R1=4.7k,R2=47k
A14 / SOT23
8K
MUN5233
n-p-n тр. R1=4.7k,R2=47k
A14 / SOT323
8L
DTC124XET1
n-p-n тр. R1=22k,R2=47k
A14 / SOT416
8L
FMMZ5236
стабилитрон 7.5В 20mA
A3 / SOT23
8L
NJM78L15A
стабилизатор напр. 15В 0.1А
C9 / SOT89
8L
MMBZ5236B
стабилитрон 7.5В 0.225Вт
A3 / SOT23
8L
MMBZ5236BLT1
стабилитрон 7.5В 0.225Вт
A3 / SOT23
8L
MUN2234
n-p-n тр. R1=22k,R2=47k
A14 / SOT23
8L
MUN5234
n-p-n тр. R1=22k,R2=47k
A14 / SOT323
8M
DTC123JET1
n-p-n тр. R1=2.2k,R2=47k
A14 / SOT416
8M
FMMZ5237
стабилитрон 8.2В 20mA
A3 / SOT23
8M
NJM78L18A
стабилизатор напр. 18В 0.1А
C9 / SOT89
8M
MUN5235
n-p-n тр. R1=2.2k,R2=4.7k
A14 / SOT323
8M
MMBZ5237B
стабилитрон 8.2В 0.225Вт
A3 / SOT23
8M
MMBZ5237BLT1
стабилитрон 8.2В 0.225Вт
A3 / SOT23
8N
DTC115EET1
n-p-n тр. R1,R2=100k
A14 / SOT416
8N
FMMZ5238
стабилитрон 8.7В 20mA
A3 / SOT23
8N
CMDZ2L0
стабилитрон 2В 0.5mA
E1 / SOD323
8N
NJM78L20A
стабилизатор напр. 20В 0.1А
C9 / SOT89
8N
MMBZ5238B
стабилитрон 8.7В 0.225Вт
A3 / SOT23
8N
MMBZ5238BLT1
стабилитрон 8.7В 0.225Вт
A3 / SOT23
8N
MUN2236
n-p-n тр. R1,R2=100k
A14 / SOT346
код маркир овки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
8N
MUN5236
n-p-n тр. R1,R2=100k
A14 / SOT323
8P
DTC144WET1
n-p-n тр.
A14 / SOT416
8P
FMMZ5239
стабилитрон 9.1В 20mA
A3 / SOT23
8P
CMDZ36L
стабилитрон 36В 0.5mA
E1 / SOD323
8P
NJM78L24A
стабилизатор напр. 24В 0.1А
C9 / SOT89
8P2
SML4738
стабилитрон 8.2В 31mA
E2/DO214AC(A)
8P
MMBZ5239B
стабилитрон 9.1В 0.225Вт
A3 / SOT23
8P
MMBZ5239BLT1
стабилитрон 9.1В 0.225Вт
A3 / SOT23
8P
MUN2237
n-p-n тр. R1=47k,R2=22k
A14 / SOT346
8P
MUN5237
n-p-n тр. R1=47k,R2=22k
A14 / SOT323
8Q
FMMZ5240
стабилитрон 10В 20mA
A3 / SOT23
8Q
MMBZ5240B
стабилитрон 10В 0.225Вт
A3 / SOT23
8Q
MMBZ5240BLT1
стабилитрон 10В 0.225Вт
A3 / SOT23
8R
FMMZ5241
стабилитрон 11В 20mA
A3 / SOT23
8R
MMBZ5241B
стабилитрон 11В 0.225Вт
A3 / SOT23
8R
MMBZ5241BLT1
стабилитрон 11В 0.225Вт
A3 / SOT23
8S
FMMZ5242
стабилитрон 12В 20mA
A3 / SOT23
8S
MMBZ5242B
стабилитрон 12В 0.225Вт
A3 / SOT23
8S
MMBZ5242BLT1
стабилитрон 12В 0.225Вт
A3 / SOT23
8T
FMMZ5243
стабилитрон 13В 9mA
A3 / SOT23
8T
MMBZ5243B
стабилитрон 13В 0.225Вт
A3 / SOT23
8T
MMBZ5243BLT1
стабилитрон 13В 0.225Вт
A3 / SOT23
8T
MC33464N-48ATR
reset контроллера
D1/ SOT23-5
8T
MUN2240
n-p-n тр. R1=47k
A14 / SOT346
8U
FMMZ5244
стабилитрон 14В 9mA
A3 / SOT23
8U
MMBZ5244B
стабилитрон 14В 0.225Вт
A3 / SOT23
8U
MMBZ5244BLT1
стабилитрон 14В 0.225Вт
A3 / SOT23
8U
MUN2241
n-p-n тр. R1=100k
A14 / SOT346
8V
FMMZ5245
стабилитрон 15В 8mA
A3 / SOT23
8V
MMBZ5245B
стабилитрон 15В 0.225Вт
A3 / SOT23
8V
MMBZ5245BLT1
стабилитрон 15В 0.225Вт
A3 / SOT23
8V2
PZM8.2NB
стабилитрон 8.2В 0.3Вт
A3 / SOT23
8V2
1.5SMC8.2AT3
супрессор 8.2В 10mA
E2/DO214AA (B)
8V2
P6SMB8.2AT3
супрессор 8.2В 10mA
E2/DO214AA (B)
8W
FMMZ5246
стабилитрон 16В 7mA
A3 / SOT23
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
(A) (B) (C) SMA SMB SMC
Таблица обновлена 26.12.2014
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов