Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3  4  5  6  7  8 9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
  8-1 8-2 8-3 8-4 8-5
код маркир овки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
8AA
BC846
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8AB
BC846B
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8AC
BC846
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8AAx
STM809L
reset контроллера
A18 / SOT23
8ABx
STM809M
reset контроллера
A18 / SOT23
8ACx
STM809T
reset контроллера
A18 / SOT23
8ADx
STM809S
reset контроллера
A18 / SOT23
8AEx
STM809R
reset контроллера
A18 / SOT23
8AFx
STM810L
reset контроллера
A18 / SOT23
8B
2DA1774R
p-n-p ВЧ транзистор
A14 / SOT523
8B
DTC124EET1
n-p-n  тр.R1,R2=22k
A14 / SOT416
8B
MMBZ5227BLT1
стабилитрон 3.3В 20mA
A3 / SOT23
8B
NJM78L03A
стабилизатор напр. 3В 0.1А
C9 / SOT89
8B
MMBZ5227B
стабилитрон 3.6В 0.225Вт
A3 / SOT23
8B
MUN2212
n-p-n  тр.R1,R2=22k
A14 / SOT23
8B
MUN5212
n-p-n  тр.R1,R2=22k
A14 / SOT323
8BA
BC847A
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8BB
BC847B
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8BC
BC847C
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8C
2DA1774S
p-n-p ВЧ транзистор
A14 / SOT523
8C
DTC144EET1
n-p-n  тр.R1,R2=47k
A14 / SOT416
8C
NJM78L05A
стабилизатор напр. 5В 0.1А
C9 / SOT89
8C
MMBZ5228B
стабилитрон 3.9В 0.225Вт
A3 / SOT23
8C
MMBZ5228BLT1
стабилитрон 3.9В 20mA
A3 / SOT23
8C
MUN2213
n-p-n  тр.R1,R2=47k
A14 / SOT23
8C
MUN5213
n-p-n  тр.R1,R2=47k
A14 / SOT323
8CA
BC848A
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8CB
BC848B
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8CC
BC848C
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8D
2DC4617Q
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT523
8D
DTC114YET1
n-p-n  тр.R1=10k R2=47k
A14 / SOT416
8D
MUN2214
n-p-n  тр.R1=10k R2=47k
A14 / SOT23
8D
MMBZ5229B
стабилитрон 4.3В 20mA
A3 / SOT23
8D
MMBZ5229BLT1
стабилитрон 4.3В 20mA
A3 / SOT23
8D
MUN5214
аналог MUN2214
A14 / SOT323
код маркир овки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
8D
TMPZ5229
стабилитрон 4.3В 20mA
A3 / SOT23
8DA
BC849A
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8DB
BC849B
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8DC
BC849C
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8E
2DC4617R
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT523
8E
DTC114TET1
n-p-n  тр.R1=10k
A14 / SOT416
8E
NJM78L06A
стабилизатор напр. 6В 0.1А
C9 / SOT89
8E
FMMT-A92R
аналог MPSA92
A15 / SOT23R
8E
MMBZ5230B
стабилитрон 4.7В 0.225Вт
A3 / SOT23
8E
MMBZ5230BLT1
стабилитрон 4.7В 20mA
A3 / SOT23
8E
MUN2215
n-p-n  тр.R1=10k
A14 / SOT23
8E
MUN5215
n-p-n  тр.R1=10k
A14 / SOT323
8EA
BC850A
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8EB
BC850B
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8EC
BC850C
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT23
8F
2DC4617S
n-p-n ВЧ транзистор
A14 / SOT523
8F
DTC143TET1
n-p-n  тр.R1=4.7k
A14 / SOT416
8F
MMBZ5231B
стабилитрон 5.1В 20mA
A3 / SOT23
8F
MMBZ5231BLT1
стабилитрон 5.1В 20mA
A3 / SOT23
8F
NJM78L07A
стабилизатор напр. 7В 0.1А
C9 / SOT89
8F
MMBZ5231B
стабилитрон 5.1В 0.225Вт
A3 / SOT23
8F
MUN2216
n-p-n тр. R1=4.7k
A14 / SOT23
8F
MUN5216
аналог MUN2216
A14 / SOT323
8G
FMMZ5232
стабилитрон 5.6В 20mA
A3 / SOT23
8G
NJM78L08A
стабилизатор напр. 8В 0.1А
C9 / SOT89
8G
MMBZ5232B
стабилитрон 5.6В 0.225Вт
A3 / SOT23
8G
MMBZ5232BLT1
стабилитрон 5.6В 20mA
A3 / SOT23
8G
MUN2230
n-p-n тр. R1,R2=1k
A14 / SOT23
8G
MUN5230
n-p-n тр. R1,R2=1k
A14 / SOT323
8H
DTC123EET1
n-p-n  тр.R1,R2=2.2k
A14 / SOT416
8H
FMMZ5233
стабилитрон 6В 20mA
A3 / SOT23
8H
NJM78L09A
стабилизатор напр. 9В 0.1А
C9 / SOT89
8H
MMBZ5233B
стабилитрон 6В 0.225Вт
A3 / SOT23
8H
MMBZ5233BLT1
стабилитрон 6В 0.225Вт
A3 / SOT23
8H
MUN2231
n-p-n тр. R1,R2=2.2k
A14 / SOT23
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
(A) (B) (C) SMA SMB SMC
Таблица обновлена 26.12.2014
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов