Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3  4 5 6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
5-1  5-2 5-3
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
5Dp
BC807
аналог BC327
A14 / SOT23
5Dt
BC807
аналог BC327
A14 / SOT23
5Dt
BC807W
аналог BC327
A14 / SOT323
5D-
BC807W
аналог BC327
A14 / SOT323
5E
BC808-16
аналог BC328-16
A14 / SOT23
5Ep
BC808-16
аналог BC328-16
A14 / SOT23
5Es
BC808-16
аналог BC328-16
A14 / SOT23
5Es
BC808-16W
аналог BC328-16
A14 / SOT323
5E
FMMT-A43R
аналог MPSA43
A15 / SOT23R
5E
BC808-16
аналог BC328-16
A14 / SOT23
5ER
BC808-16R
аналог BC328-16
A15 / SOT23R
5Et
BC808-16
аналог BC328-16
A14 / SOT23
5EZ
BC808-16
p-n-p транзистор
A14 / SOT23
5F
BC808-25
аналог BC328-25
A14 / SOT23
5Fp
BC808-25
p-n-p транзистор
A14 / SOT23
5Fs
BC808-25
аналог BC328-25
A14 / SOT23
5Fs
BC808-25W
аналог BC328-25
A14 / SOT323
5F
MMBD501
ВЧ диод, аналог MBD501
A3 / SOT23
5FR
BC808-25R
аналог BC328-25
A15 / SOT23R
5FZ
BC808-25
p-n-p транзистор
A14 / SOT23
5G
BC808-40
аналог BC328-40
A14 / SOT23
5G
BC808-40W
p-n-p транзистор
A14 / SOT323
5Gp
BC808-40
p-n-p транзистор
A14 / SOT23
5Gs
BC808-40
аналог BC328-40
A14 / SOT23
5Gs
BC808-40W
аналог BC328-40
A14 / SOT323
5G
MMBD353
два MBD101
A4 /
5GR
BC808-40R
аналог BC328-40
A15 / SOT23R
5Gt
BC808-40
p-n-p транзистор
A14 / SOT23
5GZ
BC808-40
p-n-p транзистор
A14 / SOT23
5H
MMBD701
ВЧ диод Шоттки,ан. MBD701
A3 / SOT23
5H
BC808
p-n-p транзистор
A14 / SOT23
5H
BC808W
p-n-p транзистор
A14 / SOT23
5H
MMBD701LT1
диод Шоттки
A3 / SOT23
5Hp
BC808
аналог BC328
A14 / SOT23
5HZ
BC808
аналог BC328
A14 / SOT23
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
5H
MMBD4148
аналог 1N4148
A3 / SOT23
5I
MMSD4148
аналог 1N4148
A3 / SOT23
5J
FMMT38B
аналог BCX38B
A14 /
5K
MMBV809
СВЧ варикап
A3 / SOT23
5Kp
BAP64-05
2 СВЧ pin-диода
A2 /
5L
MMBV609
2 СВЧ варикапа
A2 / SOT23
5L
MC3346AN-45CTR
схема сброса МПЦ
D1 / SOT23-5
5N
MMBD609
диод Шоттки
A4 / SOT23
5N
MMBD452LT1
два диода Шоттки
A4 / SOT23
5P
FMMT2907AR
аналог 2N2907A
A15 / SOT23R
5P
CMD727L
стабилитрон 27В
E1 / SOD323
5T
BCW66GR
n-p-n транзистор
A15 / SOT23R
5T
BCW66GR
n-p-n транзистор
A14 / SOT23
5T
MC3346AN-45ATR
схема сброса МПЦ
D1 / SOT23-5
5V
BCW65BR
n-p-n транзистор
A15 / SOT23R
5V1
PZM5.1NB
стабилитрон 5.1В 0.3Вт
A3 / SOT346
5V6
PZM5.6NB
стабилитрон 5.6В 0.3Вт
A3 / SOT346
5W
BCW67BR
p-n-p транзистор
A15 / SOT23R
5Y1
BZV49-C5V1
стабилитрон 5.1В 1Вт
C8 / SOT89
5Y6
BZV49-C5V6
стабилитрон 5.6В 1Вт
C8 / SOT89
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
Таблица обновлена 01.02.2012
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов