Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2  3 4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
4-1  4-2 4-3
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
4Bt
BC859BW
аналог BC559B
A14 / SOT323
4B-
BC859BW
аналог BC559B
A14 / SOT323
4BR
BC859BR
аналог BC559B
A15 / SOT23R
4C
BC859C
аналог BC559C
A14 / SOT23
4Cs
BC859C
аналог BC559C
A14 / SOT23
4Cs
BC859CW
аналог BC559C
A14 / SOT323
4Cp
BC859C
аналог BC559C
A14 / SOT23
4Ct
BC859C
аналог BC559C
A14 / SOT23
4Ct
BC859CW
аналог BC559C
A14 / SOT323
4C-
BC859CW
аналог BC559C
A14 / SOT323
4C
MMVB3102
варикап 6-35пф
A3 / SOT23
4C
BC859C
аналог BC559C
A14 / SOT23
4CR
BC859CR
аналог BC559C
A15 / SOT23R
4D
BC859B
аналог BC559B
A14 / SOT23
4Dt
BC859W
аналог BC559B
A14 / SOT323
4D-
BC859W
аналог BC559B
A14 / SOT323
4D
MMBV3401
ВЧ pin-диод
A3 / SOT23
4D
HD3A
переключающий диод
A3 / SOT23
4E
BC860A
аналог BC560A
A14 / SOT23
4E
FMMT-A92
аналог MPSA92
A14 / SOT23
4E
MMBV105G
варикап, аналог MV105
A3 / SOT23
4ER
BC860AR
аналог BC560B
A15 / SOT23R
4F
MMBD353
два MBD101
A17 / SOT23
4F
BC860B
аналог BC560B
A14 / SOT23
4Fs
BC860B
аналог BC560B
A14 / SOT23
4Fs
BC860BW
аналог BC560B
A14 / SOT323
4Fp
BC860B
аналог BC560B
A14 / SOT23
4Ft
BC860B
аналог BC560B
A14 / SOT23
4Ft
BC860BW
аналог BC560B
A14 / SOT323
4F-
BC860BW
аналог BC560B
A14 / SOT323
4FR
BC860BR
аналог BC560B
A15 / SOT23
4G
MMBV2101
варикап,аналог MV2101
A3 / SOT23
4G
FMMT-2484
p-n-p транзистор
A14 / SOT23
4G
BC860C
аналог BC560C
A14 / SOT23
4Gs
BC860C
аналог BC560C
A14 / SOT23
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
4Gs
BC860CW
аналог BC560C
A14 / SOT323
4Gp
BC860C
аналог BC560C
A14 / SOT23
4Gt
BC860C
аналог BC560C
A14 / SOT23
4Gt
BC860CW
аналог BC560C
A14 / SOT323
4G-
BC860CW
аналог BC560C
A14 / SOT323
4GR
BC860CR
аналог BC560CR
A15 / SOT23
4H
MMBV2103
варикап, аналог MV2103
A3 / SOT23
4Hp
BC860
аналог BC560
A14 / SOT23
4Ht
BC860W
аналог BC560
A14 / SOT323
4H-
BC860W
аналог BC560
A14 / SOT323
4J
FMMT38A
аналог BCX38A
A14 / SOT23
4J
MMBV2109
варикап, аналог MV2109
A3 / SOT23
4K
BAP64-04
2 pin-диода
A4 /
4K
MMSB3000
кремниевый диод
E1 / SOD123
4L
BAP50-04
2 ВЧ pin-диода
A4 /
4M
MMBD101
диод Шоттки,аналог MBD101
A3 / SOT23
4Ms
BAT240A
2 Шоттки
A7 / SOT143
4R
MMBV3700
ВЧ pin-диод
A3 / SOT23
4S
MMBD201
аналог MBD201
A3 / SOT23
4T
MMBD301
ВЧ диод Шоттки,ан. MBD301
A3 / SOT23
4U
MMBV2105
варикап,аналог MV2105
A3 / SOT23
4V
MMBV2106
варикап,аналог MV2106
A3 / SOT23
4V
BCW65AR
n-p-n транзистор
A15 / SOT23R
4V3
PZM4.3NB
стабилитрон 4.3В 0.3Вт
A3 / SOT346
4V7
PZM4.7NB
стабилитрон 4.7В 0.3Вт
A3 / SOT346
4W
MMBV2107
варикап,аналог MV2107
A3 / SOT23
4W
BCW67AR
p-n-p транзистор
A15 / SOT23R
4Y
MMBV2102
варикап,аналог MV2102
A3 / SOT23
4Y3
BZV49-C4V3
стабилитрон 4.3В 1Вт
C8 / SOT89
4Y7
BZV49-C4V7
стабилитрон 4.7В 1Вт
C8 / SOT89
4X
MMBV2108
варикап,аналог MV2108
A3 / SOT23
4Z
MMBV2104
варикап,аналог MV2104
A3 / SOT23
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
Таблица обновлена 20.06.2011
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов