Реклама
       Разделы
Цифровая маркировка резисторов
            RESISTORS CODING
    ом
  Ком
    Мом
Code
10ом
0.001Ком
0.00001Мом
100
100ом
0.1Ком
0.0001Мом
101
1000ом
1Ком
0.001Мом
102
 
10Ком
0.01Мом
103
100Ком
0.1Мом
104
1000Ком
1Мом
105
10000Ком
10Мом
106
    Маркировка конденсаторов
                  CAPACITOR CODING
      pF
    nF
     mF
Code
100pF
0.1nF
0.0001mF
101
1000pF
1nF
0.001mF
102
10000pF
10nF
0.01mF
103
100000pF
100nF
0.1mF
104
1000nF
1mF
105
Маркировка SMD компонентов
  0  1  2 3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z
3-1  3-2  3-3  3-4
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
3G
MMBTH11
A14 / SOT23
3GR
BC857CR
аналог BC557CR
A15 / SOT23R
3H
30BQ060
диод Шоттки
E2 /
3Hp
BC857C
аналог BC557
A14 / SOT23
3Ht
BC857C
аналог BC557
A14 / SOT23
3Ht
BC857CW
аналог BC557
A14 / SOT323
3H
MMBTH30
A14 / SOT23
3H-
BC857CW
аналог BC557
A14 / 323
3J
30BQ100
диод Шоттки
E2 /
3J
MMBTH69
p-n-p СВЧ транзистор
A14 / SOT23
3J
BC558A
аналог BC558A
A14 / SOT23
3J
RB706F40
2 диода Шоттки 40V 30mA
/ SOT323
3Js
BC558A
аналог BC558A
A14 / SOT23
3JR
BC558AR
аналог BC558A
A15 / SOT23R
3Js
BCV62A
пара p-n-p транзисторов
B11 / SOT143
3Jp
BCV62A
пара p-n-p транзисторов
B11 / SOT143
3K
BC558B
аналог BC558B
A14 / SOT23
3Ks
BCV62B
пара n-p-n транзисторов
B11 / SOT143
3Kp
BCV62B
пара n-p-n транзисторов
B11 / SOT143
3KR
BC858BR
аналог BC558B
A15 / SOT23R
3L
BC858C
аналог BC558C
A14 / SOT23
3L
BC858CF
p-n-p транзистор 30V 0.1A
A14 / SOT490
3L
BC858CLT1
p-n-p транзистор 30V 0.1A
A14 / SOT23
3L
BC858CW
p-n-p транзистор 30V 0.1A
A14 / SOT323
3LR
BC858CR
аналог BC558C
A15 / SOT23R
3Ls
BC858C
аналог BC558C
A14 / SOT23
3Ls
BCV62C
пара p-n-p транзисторов
B11 / SOT143
3Ls
BC858CW
p-n-p транзистор 30V 0.1A
A14 / SOT323
3Lp
BC858C
аналог BC558C
A14 / SOT23
3Lp
BCV62C
пара p-n-p транзисторов
B11 / SOT143
3Lt
BC858C
аналог BC558C
A14 / SOT23
3M
2SC4835
n-p-n СВЧ транзистор
A14 / SOT323
3M
BC858
аналог BC558
A14 / SOT23
3M
FMMT5087R
аналог BC322, 2N5087
A15 / SOT23R
3M
BC858W
p-n-p транзистор 30V 0.1A
A14 / SOT323
код маркиро вки
    Тип
               Примечание
    Рисунок /
     корпус
3Ms
BCV62
пара p-n-p транзисторов
B11 / SOT143
3Mp
BC858
p-n-p транзистор 30V 0.1A
A14 / SOT23
3Mp
BCV62
пара p-n-p транзисторов
B11 / SOT143
3Mt
BC858
p-n-p транзистор 30V 0.1A
A14 / SOT23
3N
2SK620
n-канальный ПТ**
A13 / SOT346
3N
2SK664
n-канальный ПТ**
A13 / SOT323
3N
MMBT3906
p-n-p транзистор 40V 0.1A
A14 / SOT23
3N
MMBT4402
p-n-p транз.аналог 2N4402
A14 / SOT23
3O
2SK621
n-канальный ПТ**
A13 / SOT346
3O
2SK665
n-канальный ПТ**
A13 / SOT323
3P
FMT2222AR
аналог 2N2222A
A15 / SOT23R
3P
FMMT2222AR
n-p-n ВЧ транзистор 75V
A14 / SOT23
3R
PDTA124EEF
p-n-p транзистор 50V 0.1A
A14 / SOT490
3R
MMBT557-1
p-n-p ВЧ транзистор
A14 / SOT23
3RP
3SK184P
n-канальный ПТ**
C1 / SOT143
3RQ
3SK184Q
n-канальный ПТ**
C1 / SOT143
3RR
3SK184R
n-канальный ПТ**
C1 / SOT143
3RS
3SK184S
n-канальный ПТ**
C1 / SOT143
3S
2SC4805
n-p-n СВЧ транзистор 7ГГц
A14 / SOT323
3S
MMBT5551
n-p-n  транзистор
A14 / SOT23
3T
HT3
n-p-n  транзистор
A14 / SOT23
3U
2SC3967U
n-p-n СВЧ транзистор 1.5ГГц
A14 / SOT23
3V
BC857AT
p-n-p транзистор 50V 0.1A
A14 / SOT523
3V0
PZM3.0NB
стабилитрон 3.0В 300мВт
A3 / SOT346
3V3
PZM3.3NB
стабилитрон 3.3В 300мВт
A3 / SOT346
3V6
PZM3.6NB
стабилитрон 3.6В 300мВт
A3 / SOT346
3V9
PZM3.9NB
стабилитрон 3.9В 300мВт
A3 / SOT346
3W
FMMT-A12
аналог MPSA12
A14 /
3W
BC857BT
p-n-p транзистор 50V 0.1A
A14 / SOT523
3Y0
BZV49-C3V0
стабилитрон 3.0В 1Вт
C8 / SOT89
3Y3
BZV49-C3V3
стабилитрон 3.3В 1Вт
C8 / SOT89
3Y6
BZV49-C3V6
стабилитрон 3.6В 1Вт
C8 / SOT89
3Y9
BZV49-C3V9
стабилитрон 3.9В 1Вт
C8 / SOT89
* МТУ - малый ток утечки
**ПТ - полевой транзистор
***стаб. напр. - стабилизатор напряжения
Таблица обновлена 10.05.2011
© rmontazh.ru 2009 Маркировка SMD компонентов